Walne zebranie klubu

W dniu 20 marca odbyło się Walne Zebranie Augustowskiego Klubu Golfa na którym podsumowano ubiegły rok pracy klubu.

Udzielono absolutorium zarządowi klubu za rok 2019 oraz ustalono cele, zadania i budżet do realizacji w roku bieżącym.
Wśród licznych dokumentów uchwalono m.in. plan imprez organizowanych przez klub w roku 2020 oraz zasady organizacji turniejów, w tym wysokości składek startowych.
Oba dokumenty w załączeniu

Terminarz Imprez 2020.pdf
Zasady organizacji turniejów 2020.pdf