VII turniej z serii Grand Prix Augustowskiego Klubu Golfa

Rozegraliśmy dzisiaj kolejny turniej z serii Grand Prix Augustowskiego Klubu Golfa.

Była to już siódma eliminacja tego cyklu. W załączeniu rezultaty dzisiejszego turnieju oraz klasyfikacja generalna brutto i netto po siedmiu eliminacjach.
Warte podkreślenia jest to, że najlepszy wynik brutto dzisiejszych zawodów wyniósł 37 i osiągnęło ten wynik aż trzech startujących. By wyłonić zwycięzcę tej kategorii trzeba było rozegrać dogrywkę aż na pięciu dołkach. Ostatecznie wygrał Krzysztof Okrągły przed Pawłem Sikorą i Waldemarem Dzierżyńskim.

Od razu anonsuję kolejny nasz turniej: 22 sierpnia turniej o puchar JW. Ślepsk. Tradycyjnie jest to najliczniej obsadzony turniej w kalendarzu Augustowskiego Klubu Golfa. I tak zapewne będzie również w tym roku.


GP 7 2021-08-08 rezultaty.pdf

Punktacja do GP 2021 brutto.pdf
Punktacja do GP 2021 netto.pdf