Turniej Grzańca - rezultaty

W załączeniu rezultaty "Turnieju Grzańca".

Przypomnę jeszcze, że był to turniej w którym graliśmy jedynie trzema kijami (plus putter)

2023.10.29 Turniej Grzańca rezultaty.pdf