Gala Golfa - 19 października
Poniżej, dla przypomnienia, ponownie komunikat o Gali Golfa i turnieju zakończenia sezonu.

Będę wdzięczny za nadsyłanie zgłoszeń. Do tej pory mamy ich 27 ale wierzę, że grono chętnych jest dużo większe, tylko, że nie wszyscy jeszcze zadeklarowali planowany udział. W zgłoszeniu proszę podać ile osób wraz z nami przybędzie.

Czekam na e-maile i pozdrawiam,

Robert Hanisz

For English scroll down, please.
 
Uwaga,
 
Turniej zakonczenia sezonu zostanie rozegrany w sobotę 19 października (nie w niedzielę !). Start o godz. 11:00.
 
Opłaty startowe jak zwykle z tym, że ci gracze, którzy deklarują uczestnictwo w gali golfa, są zwolnieni z opłaty startowej.
 
Galę Golfa, w karczmie Kaktusik, rozpoczynamy o godzinie 18:00. Uczestnictwo w gali kosztuje 90 zł od osoby (jest to koszt planowanej, uroczystej kolacji). Z opłaty są zwolnieni jedynie juniorzy ponieważ wezmą oni udział jedynie w części oficjalnej.
 
Bardzo proszę o zgłaszanie uczestnictwa (pierwsze zgłoszenia już mam !) wraz z ilością osób towarzyszących. W tym roku możemy zapraszać szersze grono przyjaciół i znajomych. Jeśli zbierzemy przynajmniej 40 uczestników - Kaktusik zostanie przeznaczony wyłacznie dla nas.
 
Przewidujemy również muzykę, DJ już został zamówiony.
 
Podczas Gali ogłosimy wyniki turnieju zakończenia sezonu (nie będzie ceremonii dekoracji na polu), ogłosimy wyniki i uhonorujemy laureaów Grand Prix Augustowskiego Klubu Golfa, podsumujemy sezon 2013, porozmawiamy o perspektywach następnego sezonu a w tle bedziemy celebrować 10 rocznicę powstania Augustowskiego Klubu Golfa.
 
Pozdrawiam,
 
Robert Hanisz
 
 
Ending the season tournament will be played on Saturday, October 19 ( not on Sunday ! ) . Start at 11.00 am.

Tournament fees as usual with the fact that players who willing to participate in the Gala golf, are exempt from the tournament fee .

Golf Gala , held in Kaktusik Inn (Augustow), starts at 18:00 . Participation in the ceremony costs 90 zł per person (this is the cost of planned , formal dinner ) . 
The charges don't apply to juniors because they will take part only in the official part .

You're welcome to submit your participation (first report I already have ! ) And the number of accompanying persons . This year, we invite a wider circle of friends. 
If we put at least 40 people - Kaktusik will be used exclusively for us.

We expect the music , the DJ has already been ordered.

During the Gala will announce the results of the tournament end of the season, will announce the results and will honor the winners Grand Prix Augustow Golf Club , we summarize the 2013 season , we'll talk about the prospects for next season and in the background we will celebrate the 10th anniversary Augustow Golf Club .
 
Regards,
 
Robert Hanisz