Walne Zebranie 2011
25 marca odbyło się Walne Zebranie naszego klubu.

 

Dokonano wyboru władz klubu na nową kadencję:
Prezesem Klubu został ponownie wybrany Robert Hanisz, a członkami zarządu zostali Monika Stawińska i Krzysztof Krygiel (ponownie).
Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej Sawicki - przewodniczący oraz Jerzy Demiańczuk i Brendan Madden.
 
Chciałbym w tym miejscu podziękować ustępującym członkom władz klubu, Stasiowi Wnukowskiemu, Krzysztofowi Andruszkiewiczowi oraz Andrzejowi Waskowi za ich wkład pracy w dotychczasowy rozwój naszego klubu.
 
Wśród wielu innych decyzji podjęto jedną, bardzo istotną dla strategii członkowskiej klubu. Obniżono zdecydowanie, bo do kwoty 100 zł, jedorazową opłatę wpisową dla nowo przyjmowanych członków. Składka członkowska została utrzymana na dotychczasowym poziomie 30 zł miesięcznie.
 
Honorowym gościem wczorajszych obrad był burmistrz Augustowa, pan Kaziemierz Kożuchowski, który zaszczycił nas swoją obecnością podczas całości trwania obrad. Była oczywiście szansa porozmawiania o przyszłości masowego golfa w Augustowie. Okazało się, że szanse obecnie są większe niż nawet w snach optymistów.
 
Robert Hanisz