GP 2 - rezultaty

W niedzielę, 12 maja rozegrano drug± eliminację Grand Prix AKG 2019.

Ten turniej był objęty patronatem pana Grzegorza Czeleja, senatora RP, który na zakończenie turnieju rozlosował w¶ród uczestników dziesięć nagród przez siebie ufundowanych. Z kolei uczestnicy turnieju uhonorowali pana senatora nagrod± w postaci okazałego sękacza – lokalnego wyrobu cukierniczego.

W zał±czeniu rezultaty dzisiejszego turnieju, klasyfikacja brutto i netto GP po dwóch eliminacjach

2019-05-12 rezultaty.pdf
Punktacja do GP 2019.pdf
Punktacja do GP 2019 netto.pdf

Zdjęcia zrobione przez Tomka Kisiela.